baletono_vase_6_grey_murano_glass_2
fashion_vase_murano_glass_omg_collection_amber2
$273.00
$259.00
baletono_vase_4_blue_murano_glass_2
fashion_60_style_vases_murano_glass_4
$273.00
baleton_amber_centerpiece_murano_glass_2
centerpiece_amber_blown_murano_glass_esterna
H 9 W 20 L 20 cm (H 3 W 7 L 7 in)

Flower Bowl - Amber - Original Murano Glass OMG

$427.00
centerpiece_with_gold_murano_glass_1
20180330_0026
H 9 W 20 L 20 cm (H 3 W 7 L 7 in)

Flower Bowl - Green - Original Murano Glass OMG

$426.00
posacenere_fiore_blu_original_murano_glass
20180330_0022
H 9 W 20 L 20 cm (H 3 W 7 L 7 in)

Flower Bowl - Blue - Original Murano Glass OMG

$426.00
$405.00
baletono_vase_1_grey_murano_glass_3
fashion_60_original_murano_glass_omg109
H 19 W 9 L 9 cm (H 7 W 3 L 3 in)

Fashion 60s Vase - Grey Venetian Glass Murano OMG®

$273.00
$259.00
monolite_vase_light_blue_original_murano_glass_1
monolite_vase_light_blue_original_murano_glass_2
H 23 W 12 L 16 cm (H 9 W 4 L 6 in)

Lotus Vase - Light Blue - Original Murano Glass OMG

$756.00
baletono_vase_3_grey_murano_glass_2
fashion_60_style_vases_murano_glass_3_4
$240.00
baletono_vase_2_red_murano_glass_1
vase_fashion_60_murano_glass_venetian_red3
$273.00
baletono_vase_6_red_murano_glass_2
buddy_vase_vanity_fashion_red_murano_glass_1_1
$273.00
monolite_vase_purple_original_murano_glass_1
lotus_vase_gold_original_murano_glass_omg22
H 23 W 12 L 16 cm (H 9 W 4 L 6 in)

Lotus Vase - Purple - Original Murano Glass OMG

$756.00
vases_fashion_venetian_glass_murano_glass_omg_0548
fashion_60_original_murano_glass_omg12
$273.00
$259.00
vases_fashion_venetian_glass_murano_glass_omg_0552
fashion_vase_murano_glass_omg_collection_amber
$240.00
$228.00
baletono_vase_6_red_murano_glass_2
fashion_vase_murano_glass_omg_collection
$240.00
$228.00
baletono_vase_3_red_murano_glass_1
fashion60_venetian_glass_murano_omg_2084
$240.00
baletono_vase_4_red_murano_glass_1
vase_fashion_60_murano_glass_venetian_red2
$273.00
baletono_vase_6_blue_murano_glass_2
fashion_60_original_murano_glass_omg111
$273.00
$259.00
baletono_vase_5_blue_murano_glass_2
fashion_60_original_murano_glass_omg22
$240.00
$228.00
monolite_vase_crystal_original_murano_glass_1
monolite_vase_crystal_original_murano_glass_2
H 23 W 12 L 16 cm (H 9 W 4 L 6 in)

Lotus Vase - White - Original Murano Glass OMG

$756.00
$718.00
baletono_vase_1_red_murano_glass_2
vase_fashion_60_murano_glass_venetian_red
$240.00
$228.00
baletono_vase_1_grey_murano_glass_3
fashion_60_original_murano_glass_omg104
$240.00
$228.00
baletono_vase_6_grey_murano_glass_2
fashion_60_original_murano_glass_omg103
$240.00
$228.00
baletono_vase_4_grey_murano_glass_2
fashion_vase_2_gray_murano_glass_omg_collection
$273.00
baletono_vase_3_blue_murano_glass_2
fashion60_venetian_glass_murano_omg_2135
$240.00
$228.00
baletono_vase_2_blue_murano_glass_2
fashion_60_original_murano_glass_omg1111
$273.00
baletono_vase_2_grey_murano_glass_4
fashion_60_original_murano_glass_omg10
$273.00
$259.00
baletono_vase_1_red_murano_glass_2
long_vase_vanity_fashion_red_murano_glass_1_1
H 19 W 9 L 9 cm (H 7 W 3 L 3 in)

Fashion 60s Vase - Red Venetian Glass Murano OMG®

$273.00
$259.00
vulcan_vase_crystal_with_gold_original_murano_glass_1
crystal_and_gold_vase_detail
H 39 W 16 L 28 cm (H 15 W 6 L 11 in)

Flower Vase - Crystal & Gold - Original Murano Glass OMG

$1,303.00
centerpiece_missoni_original_murano_glass_omg
missoni_centerpiece_original_murano_glass_omg
H 12 W 23 L 23 cm (H 4 W 9 L 9 in)

Flower Bowl - Missoni - Original Murano Glass OMG®

$546.00
$519.00
baletono_vase_6_blue_murano_glass_2
fashion_60_original_murano_glass_omg11
$240.00
$228.00
baletono_vase_1_blue_murano_glass_2
fashion_60_original_murano_glass_omg119
H 19 W 9 L 9 cm (H 7 W 3 L 3 in)

Fashion 60s Vase - Blue Venetian Glass Murano OMG®

$273.00
$259.00
monolite_vase_red_original_murano_glass_1
monolite_vase_red_original_murano_glass_2
H 23 W 12 L 16 cm (H 9 W 4 L 6 in)

Lotus Vase - Red and Gold - Original Murano Glass OMG

$756.00
$718.00
vulcan_vase_red_with_gold_original_murano_glass_1
red_flower_vase_esterno
H 39 W 16 L 28 cm (H 15 W 6 L 11 in)

Flower Vase - Red and Gold - Original Murano Glass OMG

$1,194.00
vasi_cryistall_gold
vasi_cryistall_gold7
$865.00
$822.00
baletono_vase_1_blue_murano_glass_2
fashion_60_style_vases_murano_glass_5
$240.00
$228.00
baletono_vase_5_red_murano_glass_2
vase_fashion_60_murano_glass_venetian_red5
$240.00
$228.00
monolite_vase_black_original_murano_glass_1
vases_murano_glass_esterna
$756.00
$718.00
vulcan_vase_amber_with_gold_original_murano_glass_1
amber_and_gold_flower_vase_esterno
H 39 W 16 L 28 cm (H 15 W 6 L 11 in)

Flower Vase - Amber & Gold - Original Murano Glass OMG

$1,303.00
vulcan_vase_amber_original_murano_glass_1
amber_flower_vase_esterno
H 39 W 16 L 28 cm (H 15 W 6 L 11 in)

Flower Vase - Amber - Original Murano Glass OMG

$1,303.00
vulcan_vase_black_with_avventurina_original_murano_glass_1
avventurina_flower_vase_esterno
$1,303.00
amber_baleton_bowl_original_murano_glass_99
amber_baleton_bowl_original_murano_glass_2
H 12 W 26 L 27 cm (H 4 W 10 L 10 in)

Amber Centerpiece - Baleton - Original Murano Glass OMG

$481.00
vasi_red_gold
vasi_red_gold9
$865.00
gold_vase_lotus_original_murano_glass_omg
gold_vase_lotus_original_murano_glass_omg22
$756.00
$718.00
fashion_amber_buddy_vase_original_murano_glass_omg
fashion_60_original_murano_glass_omg14
$240.00
$228.00
Page 1 of 2