omg_original_murano_glass_cat_with_millefiori
IMG_20201229_130106_107
€ 139,00
mix_cat_murano_glass_macete_omg_vetro
macete_cat_external
H 11 W 5 L 4cm(H 4 W 1 L 1인치)

고양이 입상 - 오리지널 무라노 유리 OMG

€ 119,00
코끼리_무라노_유리_와_밀레피오리_무린
millefiori_elephsnt_external
€ 139,00
mix_color_butterfly_murano_glass_omg_handmade
Animal_butterfly_mixcolors_murano_glass_omg
H 6 W 11 L 4cm(H 2 W 4 L 1인치)

나비 입상-무라노 유리 수제

€ 119,00
mix_elephnat_murano_glass_omg_with_macete
macete_elephant_external
H 6 W 11 L 4cm(H 2 W 4 L 1인치)

코끼리 조각상-무라노 유리 수제

€ 119,00
2_butterfly_venetian_millefiori_original_murano_glass_omg
millefiori_butterfly_external
€ 139,00
giraffe_original_murano_glass_omg
giraffe_original_murano_glass_omg3
H 15 W 7 L 4cm(H 5 W 2 L 1인치)

기린 조각상 - 오리지널 무라노 유리 OMG

€ 89,00
bag_aquarium_fish_red_original_murano_glass_omg1
bag_aquarium_fish_red_original_murano_glass_omg22
H 8 W 5 L 2cm(H 3 W 1 L 0인치)

가방 수족관-오리지널 무라노 유리 OMG

€ 69,00
dove_murano_glass_millefiori_murrina
millefiori_dove_external
€ 139,00
owl_venetian_millefiori2_original_murano_glass_omg
millefiori_owl_external
€ 139,00
dragoon_red_original_murano_glass_omg
dragoon_red_original_murano_glass_omg4
H 6 W 10 L 2cm(H 2 W 3 L 0인치)

레드 드래곤 - 오리지널 무라노 유리 OMG

€ 79,00
Lamp_working_technique_amber_sparrow_murano_glass_1
Lamp_working_technique_amber_sparrow_murano_glass_2
H 8 W 4 L 13cm(H 3 W 1 L 5인치)

Amber Sparrow-Animals-Original Murano 유리 OMG

€ 89,00
snail_murano_glass_with_millefiori_murrine
millefiori_nail_external
€ 139,00
Lamp_working_technique_light_blue_sparrow_murano_glass_1
bird_ligrblue_original_murano_glass_omg11
€ 89,00
Lamp_working_technique_red_sparrow_murano_glass_1
original_murano_glass_omg_bird22
€ 89,00
거북이_밀레피오리_무라노_유리_with_murrine
거북이_밀레피오리_무라노_유리_1
€ 139,00
Dolphin_murano_glass_figurine_with_millefiori
돌고래_밀레피오리
€ 139,00
bee_lume_original_murano_glass_omg
bee_lume_original_murano_glass_omg5
H 1 W 5 L 3cm(H 0 W 1 L 1인치)

꿀벌 - 오리지널 무라노 글래스 OMG

€ 69,00
Lamp_working_technique_blue_sparrow_murano_glass_1
Lamp_working_technique_blue_sparrow_murano_glass_2
H 8 W 4 L 13cm(H 3 W 1 L 5인치)

Blue Sparrow-Animals-Original Murano 유리 OMG

€ 89,00
cat_black_aquarium_original_murano_glass_omg
cat_black_aquarium_original_murano_glass_omg1
€ 69,00
duck_millefiori_murano_glass_with_murrine
millefiori_duck_external
€ 139,00
펭귄_원래_무라노_유리_17
펭귄_원본_무라노_유리_65
€ 229,00
dog_multicolor_millefiori_murano_glass
millefiori_dog_external
€ 139,00
fish_millefiori_murano_glass_figurine_handmade
millefiori_moonfish
€ 139,00
Lamp_working_technique_green_sparrow_murano_glass_1
bird_green_original_murano_glass_omg11
H 8 W 4 L 13cm(H 3 W 1 L 5인치)

녹색 참새-동물-원래 무라노 유리 OMG

€ 89,00
millefiori_rabbit_murano_glass_omg_vetro_99
토끼_밀레피오리_무라노_유리
€ 139,00
blue_luxury_parrot_original_murano_glass
blue_parrot_murano_glass_esterno
€ 590,00
millefiori_and_gold_whale_figurine
millefiori_whale_external
€ 139,00
옥수_말_무라노_유리
Horse_original_murano_glass_omg
H 25 W 25 L 9cm(H 9 W 9 L 3인치)

말 머리-옥수 조각-원래 무라노 유리 Omg

€ 1290,00
light_blue_butterfly_murano_glass_1
H 8 W 4 L 13cm(H 3 W 1 L 5인치)

Blue Butterfly-Animals-Original Murano glass OMG

€ 69,00
fishball_bianca_original_murano_glass_1
Aquarium_fish_original_murano_glass_omg7
€ 189,00
blue_dolphine_original_murano_glass_somerso_2
Dolphine_original_murano_glass_somerso_1
€ 189,00
swan_gold_leaf_original_murano_glass_swan
swan_gold_leaf_original_murano_glass_5
€ 219,00
rooster_figurine_murano_glass_millefiori
roster_venetian_millefiori_original_murano_glass_omg
€ 139,00
bag_aquarium_fish_red_algae_original_murano_glass_omg
bag_aquarium_fish_red_algae_original_murano_glass_omg2
€ 69,00
orange_butterfly_murano_glass_1
H 8 W 4 L 13cm(H 3 W 1 L 5인치)

노란 나비-동물-원래 무라노 유리 OMG

€ 69,00
dalmata_dog_original_murano_glass_1
dog_black_original_murano_glass_omg22
€ 239,00
set_thre_sea_turtles_silver_original_murano_glass_omg
set_thre_sea_turtles_silver_original_murano_glass_omg5
€ 139,00
fish_ball_candies_aquarium_barda_murano_glass_1
Aquarium_cat_fish_omg_murano
€ 59,00
gold_dog_original_murano_glass_1
dog_gold_original_murano_glass_omg22
H 13 W 6 L 5cm(H 5 W 2 L 1인치)

Dog in Gold-Animals-Original Murano 유리 Omg

€ 239,00
bird_lightblue_fish_original_murano_glass_omg
bird_lightblue_fish_original_murano_glass_omg5
€ 760,00
vetro_murano_original_glass_omg_img_8608_nest
IMG_20210313_100145_338
H 18 W 20 L 22cm(H 7 W 7 L 8인치)

Sparrows Nest Vase-유리 센터 피스 조각품

€ 990,00
Jumping_dolphine_original_murano_chalcedony_glass_1
img_6374.jpg
€ 649,00
pigeon_with_gold_leaf_original_murano_glass_8
거북이_gold_leaf_original_murano_glass_1
€ 269,00
1 페이지 7
 

최고의 Murano Glass 동물 컬렉션을 찾아보세요. 치수와 모양이 다릅니다. 귀족 솜씨의 유리 동물.
이 다양한 오리지널 무라노 유리 예술 컬렉션에서 수집 할 독특한 조각부터 선물 및 선물 아이디어를위한 작은 물건까지 모든 필수품에 맞는 동물 조각품을 찾을 수 있습니다.