original_murano_glass_bottle_stopper_goldbluer_87
병마개
€ 59,00
Bottle_stopper_millefiori_murano_glass_56
Bottle_stopper_original_murano_glass_omg33
€ 59,00
original_murano_glass_bottle_stopper_round
병마개_multicolor_round_original_murano_glass_omg22
높이 9cm(높이 3인치)

병 마개-Murano Glass-Carnival + Box

€ 59,00
병마개_무라노_유리_omg222
Bottle_stopper_original_murano_glass_omg41
€ 59,00
original_murano_glass_lovers_giftimg_heart
original_murano_glass_lovers_giftimg_5910
€ 59,00
original_murano_glass_bottle_stopper_goldsilver_86
original_murano_glass_bottle_stopper_ballsimg_3895
€ 59,00
tappo_bottle_stopper_murano_glass_omg_millefiori_mix5
Bottle_stopper_original_murano_glass_omg45
€ 49,00
Bottle_stopper_filigrana_omg_murano_vetro_glass_96
Bottle_stopper_original_murano_glass_omg49
€ 59,00
Bottle_stopper_black_aventurine_original_murano_glass_omg
Bottle_stopper_black_aventurine_original_murano_glass_omg4
€ 59,00
Bottle_stopper_filigrana_cannes_blu_drop_original_murano_glass_omg
Bottle_stopper_filigrana_cannes_blu_drop_original_murano_glass_omg2
€ 59,00
Bottle_stopper_filigrana_omg_murano_vetro_glasswhite_93
Bottle_stopper_original_murano_glass_omg46
€ 59,00
original_murano_glass_bottle_stopper_gold_89
original_murano_glass_bottle_stopper_ballsimg_3930
€ 59,00
Bottle_stopper_filigrana_omg_murano_vetro_glass99
bottl_stopper_filigrana_cannes_blu_green_original_murano_glass_omg1
€ 59,00
Bottle_stopper_filigrana_cannes_blu_red_drop_original_murano_glass_omg
Bottle_stopper_filigrana_cannes_blu_red_drop_original_murano_glass_omg1
€ 59,00
blue_round_bottle_stopper_murano_glass_1
병마개_3_4
€ 49,00
tappo_bottle_stopper_murano_glass_omg_mix6
1537798516274
€ 49,00
black_and_white_round_bottle_stopper_murano_glass_1
Bottle_stopper_original_murano_glass_omg44
€ 49,00
tappo_bottle_stopper_murano_glass_omg_round_light_blue
Bottle_stopper_original_murano_glass_omg42
€ 49,00
bottle_stopper_murano_glass_omgblue
Bottle_stopper_murano_Glass_omg33_pros34blue443
€ 59,00
multicolor_fusion_glass_bottle_stopper_1
Bottle_stopper_original_murano_glass_omg43
€ 49,00
original_murano_glass_bottle_stopper_ballsimg_90
original_murano_glass_bottle_stopper_ballsimg_3977
€ 59,00
tappo_bottle_stopper_murano_glass_omg_mix1
1537798680754
€ 49,00
Bottle_stopper_filigrana_omg_murano_vetro_glass_95
Bottle_stopper_original_murano_glass_omg48
€ 59,00
bottl_stopper_filigrana_cannes_blu_original_murano_glass_omg2
bottl_stopper_filigrana_cannes_blu_original_murano_glass_omg37
€ 59,00
tappo_bottle_stopper_murano_glass_omg_millefiori_mix
Bottle_stopper_original_murano_glass_omg40
€ 49,00
green_bottle_stopper_murano_glass_1
green_bottle_stopper_murano_glass_2
€ 49,00
병마개_무라노_유리_omg33
Bottle_stopper_murano_Glass_omg33_pros
€ 59,00
병뚜껑-빨간색-원래-무라노-유리-베네치아-노랑-세부 사항jpg
병뚜껑-빨강-원래-무라노-유리-베네치아-노랑
€ 59,00
병마개_무라노_유리_omg25
Bottle_stopper_murano_Glass_omg33_pros33
€ 59,00
green_fusion_glass_bottle_stopper_1
green_fusion_glass_bottle_stopper_2
€ 49,00
tappo_bottle_stopper_murano_glass_omg_round_red1
1537798844671
€ 49,00
tappo_bottle_stopper_murano_glass_omg_blue22
1537796373192
€ 49,00
green_bottle_stopper_multicolor_mix_murano_glass_1
Bottle_stopper_original_murano_glass_omg37
€ 49,00
tappo_bottle_stopper_murano_glass_omg_red
1537796504322
€ 49,00
병_마개_플랫_missoni_color_original_murano_glass_omg
stopper_multicolor_original_murano_glass_omg346
€ 59,00
pink_bottle_stopper_murano_glass_1
pink_bottle_stopper_murano_glass_2
€ 49,00
_original_murano_glass_omg_warm_color_fllat
stopper_multicolor_original_murano_glass_omg23
€ 59,00
Bottle_stopper_white_filigree_cannes_original_murano_glass_omg
stopper_multicolor_original_murano_glass_omg249
€ 59,00
Bottle_stopper_missoni_color_drop_original_murano_glass_omg
stopper_multicolor_original_murano_glass_omg34
€ 59,00
Bottle_stopper_filigrana_cannes_red_drop_original_murano_glass_omg
stopper_multicolor_original_murano_glass_omg318
€ 59,00
병_마개_lightblue_blue_original_murano_glass_omg
stopper_multicolor_original_murano_glass_omg334
€ 59,00
1 페이지 2
 

램프 작업 기술에서 융합 유리 기술에 이르기까지 다양한 기술을 사용하여 Original Murano Glass OMG®에서 수제 병 마개 컬렉션을 다양하게 쇼핑하십시오. 저녁 식사 손님의 경우 테이블을 웃고 완벽하게 만드십시오. 이 병 마개는 장식적인 것 이상으로 와인을 보존하는 데 유용합니다. 이 병 마개는 정말 기업 선물 및 결혼 선물로 좋은 아이디어로 고객에게 매우 많이 사용됩니다. 대량 주문 및 할인 정보는 고객 지원에 문의하십시오.