glass_colori_misti_belli_murano_glass_botticella
spring_glasses_drinking_murano_venetian2
€ 299,00
과일 _ 원래 _ 무라노 _ 유리 _ 안경 _ 세트
Fruit_set_glasse_esterno
€ 299,00
arlequin_glasses_spot_original_murano_glass_omg11
arlequin_glasses_spot_original_murano_glass_omg23
€ 299,00
arlequin_glasses_spot_original_murano_glass_omg36
arlequin_glasses_spot_original_murano_glass_omg24
€ 179,00
glass_filanti_multicolor_original_murano_glass_omg
glass_filanti_multicolor_original_murano_glass_omg5
€ 329,00
goti_tris_in_original_murano_glass
drink_glasses_murano_glass_omg_tumblers_venetian_3
€ 189,00
multicolor_murrine_pitcher_original_murano_glass_omg
multicolor_murrine_pitcher_original_murano_glass_omg7
€ 329,00
goti_del_maestro_fornace_murano_glass
omg_murano_glass_vetro_artimg_5683_copia
H 12 W 7 L 8cm(H 4 W 2 L 3인치)

6 잔 세트 고토-무라노 유리 텀블러

€ 299,00
murrine_crystal_glassware_color_original_murano_glass_omg
light_glasses_set_external_murano_glass
€ 299,00
kandinsky_glasses_set_murano_glass_22
안경_원본_무라노_유리_omg_venetian_31
€ 539,00
fluttino_coppia_murano_glass_omg
fluttino_murano_glass_omg
H 25 W 7 L 8cm(H 9 W 2 L 3인치)

술잔 블루 무라노-클래식 플루트 2 개

€ 219,00
lagune_glass_set_murano_glass_1
itcher_laguna_glasses_original_murano_glass_omg229
€ 539,00
ice_glasses_set_murano_glass_1
bicchieri_glassware_murano_glass_drinkware_omg
€ 539,00
amber_murano_glass_glasses_set_1
img_20210206_073009_154
€ 539,00
barocco_wine_flute_murano_glass_connect_og_glasses
1507624624804
€ 219,00
chagal_murano_glass_glasses_set_22
안경_원본_무라노_유리_omg_venetian_1
€ 539,00
line_murano_glass_set_1
안경_sbruffi_original_murano_glass_omg_venetian_2
€ 539,00
goto_murano_glass_omg_venetrian_tumblers_millefiori_set2_omg
goto_murano_glass_omg_venetrian_tumblers_millefiori_dddomgg4
€ 199,00
glass_tumblers_original_murano_glass_mix_colors
안경_pescheria_original_murano_glass_omg22
H 13 W 7 L 7cm(H 5 W 2 L 2인치)

6 잔 세트-Pescheria-Original Murano Glass OMG

€ 389,00
goto_murano_glass_omg_venetrian_tumblers_millefiori_omg
goto_murano_glass_omg_venetrian_tumblers_millefiori_omg55
€ 449,00
Ocean_murano_glass_glasses_set_1
Ocean_murano_glass_glasses_set_2
€ 539,00
wine_flute_murano_glass_connect_omg_glasses
drink_muscat_flute_set_1
€ 219,00
itcher_light_blue_murano_glass_37
vase_original_murano_glass_omg31
€ 189,00
crystal_decanter_lambrusco_original_murano_glass_6
decanter_lambrusco_original_murano_glass_6
H 21 W 18 L 18cm(H 8 W 7 L 7인치)

Decanter Lambrusco-Blown Glass-진짜 금

€ 269,00
fluttino_murano_glass_omg
Glasses_omg_murano_glass_flute_blue
H 25 W 7 L 18cm(H 9 W 2 L 7인치)

드링킹 글라스 블루 - 플루트 클래식

€ 109,00
torce_murano_glass_glassess
torce_murano_glass_glasses_2
H 16 W 7 L 7cm(H 6 W 2 L 2인치)

Torcée 물 잔-6 개 세트

€ 489,00
glass_set_of_6_pieces_in_murano_glass
original_murano_glass_drinking_glasses_bimg_5645
€ 299,00
itcher_green_mace_original_murano_glass_omg
itcher_green_mace_original_murano_glass_omg24
€ 269,00
미러_센터피스_플레이트
1434537023979.jpg
€ 429,00
샴페인_플루트_세트_4_커플
샴페인_플루트_세트_1
€ 219,00
crystal_decanter_valpolicella_original_murano_glass_4
decanter_valpolicella_original_murano_glass_4
H 22 W 9 L 31cm(H 8 W 3 L 12인치)

Decanter Valpolicella-Blown Glass-우아한 각인

€ 349,00
itcher_murrine_sorrento_original_murano_glass_omg
itcher_murrine_sorrento_original_murano_glass_omg4
€ 269,00
barocco_wine_glasses_set
20171006_0112
H 18 W 7 L 7cm(H 7 W 2 L 2인치)

유리 잔 와인-6 개 세트 바로코

€ 439,00
투수_with_silver_leaf_murano_glass_99
itcher_mace_amber_original_murano_glass_omg22
H 17 W 7 L 13cm(H 6 W 2 L 5인치)

은색 장식의 물병

€ 229,00
omg_murano_glass_vetro_blue_pitcher_35
brocchetta_light_blue_external_murano_glass
H 15 W 7 L 12cm(H 5 W 2 L 4인치)

투수 블루 글래스 믹스 컬러 글래스

€ 229,00
omg_murano_glass_pitcher_vetro_art
itcher_namp_original_murano_glass_omg22
H 17 W 7 L 13cm(H 6 W 2 L 5인치)

유리 병 주전자 블루 색상과 Millefiori

€ 229,00
glass_half_murrina_original_murano_glass_venetian_omg_italy
itcher_big_murrina_original_murano_glass_venetian_omg_italy13
€ 299,00
1 페이지 5
 

우리는 손으로 날린 무라노 유리 식기, 유리 제품, 플루트, 음료수 잔, 텀블러, 카라 페, 주전자, 투수 및 베네치아 받침의 놀라운 선택을 제공합니다. 우리의 모든 안경 컬렉션은 수제이며 무라노에서 날려집니다. 모든 조각은 정품 Murano Glass OMG 인증을 받았습니다.