Original_murano_glass_omg_trefuochi_omg_98
trefuochi_red_original_murano_glass_omg13
高 16 寬 8 長 8 厘米(高 6 寬 3 長 3 英寸)

套2個Trefuochi眼鏡紅色-You&Me-原裝Murano玻璃

€ 359,00
cipolla_glasses_tre_fuochi_light_blue_1
cipolla_glasses_tre_fuochi_light_blue_2
高 16 寬 8 長 8 厘米(高 6 寬 3 長 3 英寸)

套2淺藍色Trefuochi眼鏡-You&Me-原裝Murano玻璃

€ 359,00
blue_flutes_trefuochi_murano_glass_glasses_1
blue_flutes_trefuochi_murano_glass_glasses_2
高 20 寬 6 長 6 厘米(高 7 寬 2 長 2 英寸)

2套Trefuochi玻璃長笛藍色-You&Me-原裝Murano玻璃

€ 359,00
blu_trefuochi_glasses_original_murano_glass_2
trefuochi_blue_original_murano_glass_omg14
高 15 寬 6 長 6 厘米(高 5 寬 2 長 2 英寸)

套2個Trefuochi眼鏡藍色-You&Me-原裝Murano玻璃

€ 359,00
Balloons_trefuochi_murano_glass_glasses_1
trefuochi_red_original_murano_glass_omg14
高 15 寬 6 長 6 厘米(高 5 寬 2 長 2 英寸)

套2個Trefuochi眼鏡紅色-You&Me-原裝Murano玻璃

€ 359,00
trefuochi_blue_original_murano_glass_omg
trefuochi_blue_original_murano_glass_omg4
高 16 寬 8 長 8 厘米(高 6 寬 3 長 3 英寸)

2 件套 Trefuochi 眼鏡藍色 - 長笛 - Original Murano Glass OMG

€ 359,00
amber_trefuochi_apple_glasses_original_murano_glass_1
amber_trefuochi_apple_glasses_original_murano_glass
高 15 寬 6 長 6 厘米(高 5 寬 2 長 2 英寸)

2件Trefuochi琥珀玻璃杯-You&Me-Murano原始玻璃杯

€ 359,00
trefuochi_lightblue_original_murano_glass_omg
trefuochi_lightblue_original_murano_glass_omg5
高 20 寬 6 長 6 厘米(高 7 寬 2 長 2 英寸)

2 件套 Trefuochi 長笛淺藍色玻璃 - 原版穆拉諾玻璃 OMG

€ 359,00
trefuochi_alexandrite_original_murano_glass_omg
trefuochi_alexandrite_original_murano_glass_omg8
高 16 寬 8 長 8 厘米(高 6 寬 3 長 3 英寸)

2 件套 Trefuochi 亞歷山大變石眼鏡 - 原版穆拉諾玻璃 OMG

€ 359,00
trefuochi_amber_original_murano_glass_omg
trefuochi_amber_original_murano_glass_omg4
高 15 寬 6 長 6 厘米(高 5 寬 2 長 2 英寸)

2 件套 Trefuochi 琥珀色眼鏡 - 原版穆拉諾玻璃 OMG

€ 359,00

選購 Trefuochi 風格的豪華玻璃杯、高腳杯和杯子系列。 威尼斯 trefuochi 傳統作品。 珍貴的手工製作的眼鏡,飾有真金箔或油漆。 豪華套裝,適合豪華活動或豐富您的水杯收藏。 我們的威尼斯眼鏡 trefuochi 在我們的工廠吹製,並手工裝飾金色。 trefuochi 玻璃器皿到達客戶手中並附有真品證書 Original Murano Glass OMG